قیمت نان در تهران
جزئیات قیمت انواع نان در تهران اعلام شد

جزئیات قیمت انواع نان در تهران اعلام شد

جزئیات قیمت انواع نان یارانه‌ای و آزاد پز در تهران اعلام شد.  گلپور، مشاور قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با اشاره به ضرورت نصب قیمت‌های مصوب در نانوایی‌ها افزود: به منظور تنظیم بازار و جلوگیری از کم‌فروشی و گران‌فروشی، قیمت مصوب نان توسط اتحادیه نانوایان به تمام نانوایی‌ها اعلام شد. به گزارش اول