قیمت هر قرص نان
اعتراض شهروندان به چند نرخی بودن و کوچک شدن نان در شیراز

اعتراض شهروندان به چند نرخی بودن و کوچک شدن نان در شیراز

تسنیم:این روزها برخی از نانوایی‌های این شهر به بهانه‌های مختلف مانند کنجد، سبوس، سبزی ویژه و دیگر افزودنی‌ها قیمت نان را تعیین می‌کنند در حالی که طبق تاکید مسئولان و رئیس اتحادیه در استان فارس نان کنجدی اجباری نیست و قیمت نان نیز مشخص شده است. این روزها تغییر در اندازه و قیمت برخی از