قیمت کود اوره
مصوبه هیئت دولت برای قیمت فروش کود اوره به کشاورزان

مصوبه هیئت دولت برای قیمت فروش کود اوره به کشاورزان

معاون اول رئیس جمهور، مصوبه هیئت وزیران در خصوص تعیین تکلیف قیمت فروش کود به کشاورزان و پرداخت مطالبات شرکت های پتروشیمی را ابلاغ کرد. به گزارش اول فارس،   هیئت وزیران در جلسه  ۷ مهر ۱۳۹۸  قیمت فروش کود اوره در کیسه‌­های پنجاه کیلویی درب واحد تولیدی و تحویل به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به مبلغ