قیمن مرغ کشتار روز
پرواز مرغ گرم کشتار روز تا دور دست

پرواز مرغ گرم کشتار روز تا دور دست

قیمت مرغ گرم طبق اعلام رئیس اتحادیه پرنده و ماهی ۱۵ هزار تا ۱۶ هزار تومان اعلام شد. به گزارش اول فارس،  قیمت مرغ گرم طبق اعلام رئیس اتحادیه پرنده و ماهی ۱۵ هزار تا ۱۶ هزار تومان اعلام شد. مهدی یوسف خانی از استمرار روند افزایشی قیمت مرغ طی روزهای اخیر خبر داد و