لذت
۶ غذایی که میزان هورمون احساس لذت را افزایش می دهند

۶ غذایی که میزان هورمون احساس لذت را افزایش می دهند

دوپامین هورمون احساس لذت است که نقش کلیدی در سلامت مغز شما دارد. به عنوان یک انتقال دهنده عصبی (ماده ای شیمیایی که توسط نورون ها برای ارسال سیگنال به سلول های عصبی دیگر آزاد می شود) عمل می کند. برخی از غذاها می توانند سطح دوپامین را افزایش دهند و مصرف غذاهای افزایش دهنده