لرزش موتور خودرو
دلایل لرزش موتور خودرو کدامند؟ به همراه روش‌ های تشخیص و رفع عیب

دلایل لرزش موتور خودرو کدامند؟ به همراه روش‌ های تشخیص و رفع عیب

آموزش مکانیک خودرو :لرزش موتور خودرو از آن دسته مواردی‌ست که می‌تواند هر صبح و هنگام روشن کردن خودرو، اوقاتتان را حسابی تلخ کند. این که چرا موتور خودرو پس از روشن کردن و یا حین حرکت می‌لرزد، شاید علتی جزئی داشته باشد؛ اما شکل لرزش و ناآگاهی نسبت به آن، یک صبح زیبای آفتابی