لطفعلی خان زند
قطع آب در برخی مناطق شیراز

قطع آب در برخی مناطق شیراز

اول فارس| اخبار استان فارس : بر اساس اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب شیراز، به دلیل تعمیرات شبکه، فردا چهارشنبه ۱۹  آذر آب در بعضی از مناطق شیراز قطع است. بر اساس این اطلاعیه  از ساعت ۹ تا ۲۱  ساکنان خیابان مشیر فاطمی، لطفعلی خان زند، کریم خان زند و فرعی‌های منشعب از آن با