لطفعلی کریمی
درگذشت شاعر برجسته استان فارس بر اثر کرونا در ممسنی

درگذشت شاعر برجسته استان فارس بر اثر کرونا در ممسنی

به گزارش اول فارس، دکتر لطفعلی کریمی شاعر و دندانپزشک اهل شهرستان ممسنی  براثر ابتلا به ویروس کرونا جان باخت. دکتر لطفعلی کریمی از شاعران برجسته در استان فارس و کشور بود که ابربهار جاودان او معروف بوده است .  شعر زیر یکی از سروده مرحوم دکتر لطفعلی کریمی شاعر ، دندانپزشک و دکتری حرفه