لعاب انداختن قورمه سبزی
چندین نکته طلایی برای لعاب انداختن و غلیظ شدن خورشت قورمه سبزی

چندین نکته طلایی برای لعاب انداختن و غلیظ شدن خورشت قورمه سبزی

خورش قورمه سبزی یکی از انواع غذاهای اصیل ایرانی است که قدمت بسیار زیادی دارد. این خورش خوشمزه در شهرهای مختلف کشورمان با دستورها و مواد متنوعی تهیه می شود، بهترین روش های لعاب انداختن قورمه سبزی و غلیظ شدن قورمه سبزی : بی تردید یکی از معروف ترین غذاهای اصیل ایرانی خورش قورمه سبزی است.به طوری