لوازم توانبخشی
آموزش درخواست پرداخت هزینه خرید عینک و لوازم توانبخشی در سایت تامین اجتماعی

آموزش درخواست پرداخت هزینه خرید عینک و لوازم توانبخشی در سایت تامین اجتماعی

چگونه در سایت تامین اجتماعی درخواست پرداخت هزینه خرید عینک و لوازم کمک توانبخشی را ثبت کنیم؟در این گزارش نحوه درخواست اروتز پروتز به صورت غیر حضوری آموزش داده شده است.  به گزارش اول فارس ، در دوران کرونا انجام کار‌های اداری به صورت غیر حضوری می‌تواند جلوی گسترش این بیماری را بگیرد در این