لورفتن اطلاعات رایتل
ماجرای لو رفتن و انتشار اطلاعات ۵.۵ میلیون کاربر رایتل

ماجرای لو رفتن و انتشار اطلاعات ۵.۵ میلیون کاربر رایتل

در جدیدترین قسمت از سریال نشت اطلاعات کاربران، اطلاعات مشترکان اپراتور رایتل در اینترنت منتشر شده است.  به گزارش  ایسنا، لو رفتن اطلاعات شخصی مربوط‌به کاربران تلگرامی به دلیل استفاده از نسخه‌های غیررسمی این اپلیکیشن و استفاده‌کنندگان از فروشگاه‌های آنلاین داخلی و حتی اطلاعات ثبت احوالی ایرانیان در روزهای ابتدایی فروردین ماه سال جاری و پس