لیلا رجبی
استوری جنجالی : رجبی در شیراز به مردم پول میداد تا با او عکس بگیرند !

استوری جنجالی : رجبی در شیراز به مردم پول میداد تا با او عکس بگیرند !

لیلا رجبی همسر پیمان رجبی مربی بدنساز مشهور با منتشر کردن یکاینستاگرام اش ادعای عحیبی را درباره همسرش مطرح کرده است. لیلا رجبی همسر پیمان رجبی مربی بدنساز مشهور با منتشر کردن یک استوری جنجالی در اینستاگرام اش ادعای عحیبی را درباره همسرش مطرح کرده است. البته مدتی است که او و همسر ورزشکار اش