لیموشیرین
لیموشیرین جهرم در سبد میوه شب عید کشور قرار می گیرد
معاون استاندار فارس و فرماندار ویژه شهرستان جهرم گفت:

لیموشیرین جهرم در سبد میوه شب عید کشور قرار می گیرد

با پیگیری هایی که از طریق وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعاون روستایی صورت گرفته، مقرر شد لیمو شیرین جهرم با قیمت مناسب و توافقی از بهره برداران این شهرستان خریداری شود و در سبد میوه شب عید مردم کشورمان قرار گیرد.
افت قیمت لیموشیرین و نوید خرید توافقی آن در جهرم
کاهش قیمت لیموشیرین، اقتصاد کشاورزی جهرم را تهدید می‌کند

افت قیمت لیموشیرین و نوید خرید توافقی آن در جهرم

افزایش سطح کاشت، واردات مرکبات، تولید بیش از حد و نبود سردخانه کافی برای نگهداری طولانی مدت با توجه به مدت زمان کوتاه برداشت ضمن کاهش قیمت لیموشیرین، اقتصاد کشاورزی جهرم را تهدید می‌کند. جنوب کشور طی ۲۰ سال اخیر با کاهش بارندگی مواجه شده که همین عامل کشت برخی محصولات را از نظر اقتصادی