لینک هدیه واتساپ
توضیحات شبکه اجتماعی واتس آپ در مورد لینک هدیه رایگان

توضیحات شبکه اجتماعی واتس آپ در مورد لینک هدیه رایگان

طی روزهای گذشته لینکی در شبکه اجتماعی واتس آپ دربین کاربران دست به دست می شود که از دادن هدیه رایگان خبر می دهد. به گزارش اول فارس ، دراین لینک صفحه ای برای کاربران باز می شود که در آن چهارسال می پرسد و بعداز آن چند جعبه کادو برای امتحان شانس کاربر وجود