لیگ برتر کاراته دختران
صدرنشینی نماینده استان فارس در لیگ برتر کاراته دختران

صدرنشینی نماینده استان فارس در لیگ برتر کاراته دختران

دختران کاراته کا فارس حریفان خود را شکست دادند. به گزارش اول فارس به نقل از مبارکی رییس هیات کاراته استان فارس تیم کاراته البرز شیراز در هفته سوم لیگ برتر کاراته دختران کشور ابتدا ۱۳-۴ هیات کاراته خراسان رضوی را شکست داد و در دومین رقابت ۱۲-۶ شالوده گستر سنندج را مغلوب کرد. وی بیان کرد: نماینده فارس در مسابقه