ماءالشعیر
ماءالشعیر باعث سنگ‌ سازی کلیه می شود !

ماءالشعیر باعث سنگ‌ سازی کلیه می شود !

صدا وسیما:  ضررهای یک نوشیدنی که به اعتقاد بسیاری، ضد سنگ کلیه است، کدام‌اند؟بسیاری معتقدند مصرف ماءالشعیر برای کلیه‌ها مفید است و موجب دفع سنگ کلیه می‌شود. در حالی‌که ماءالشعیر نه تنها دفع کننده سنگ کلیه نیست، بلکه زمینه‌ساز ایجاد سنگ کلیه است. ماءالشعیر، یک نوشیدنی است که از عصاره مالت (یکی از ترکیبات غذایی