ماده 29 انتخابات
فهرست کامل مشاغلی که باید برای کاندیداتوری در انتخابات استعفا بدهند (همطراز با عناوین ماده ۲۹ قانون انتخابات)
سخنگوی ستاد انتخابات کشور اعلام کرد:

فهرست کامل مشاغلی که باید برای کاندیداتوری در انتخابات استعفا بدهند (همطراز با عناوین ماده ۲۹ قانون انتخابات)

فهرستی از مشاغل همطراز با عناوین مصرح در ماده ۲۹ قانون انتخابات که برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس شورای اسلامی، باید استعفا کنند، از سوی سخنگوی ستاد انتخابات کشور اعلام شد.