ماده 33
در واکنش به تجمع اعتراضی ۸۰۰ نفره : درخواست دفاتر ماده ۳۳ در جلسه‌ای فوق‌العاده بررسی می‌شود
عضو شورای شیراز اعلام کرد:

در واکنش به تجمع اعتراضی ۸۰۰ نفره : درخواست دفاتر ماده ۳۳ در جلسه‌ای فوق‌العاده بررسی می‌شود

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر شیراز در واکنش به تجمع 800 نفر از کارکنان و کارمندان دفاتر ماده 33 در جلوی شورای این کلانشهر، خاطرنشان کرد: جلسه‌ای فوق‌العاده در کمیسیون معماری و شهرسازی با حضور نمایندگان دفاتر برگزار و ضمن بررسی درخواست آنها، تلاش خواهد شد تا در صورت تضییع حق هر یک از طرفین، بهترین تصمیم گرفته شود .