مازیار
ماجرای طلاق سمیرا بعد از سرقت طلافروشی شوهر

ماجرای طلاق سمیرا بعد از سرقت طلافروشی شوهر

حوادث|اول فارس: زوج جوان در راهرو دادگاه خانواده در گوشه‌ای ایستاده بودند و گهگاه زیر لب حرفی زمزمه می‌کردند، گاهی به ساعت‌شان نگاهی می‌انداختند و منتظر بودند اما هرگز به‌صورت همدیگر نگاه نمی‌کردند گویی بشدت از هم دلخور بودند. سمیرا ۲۵ سال بیشتر ندارد و مازیار ۲۸ ساله است و شاید یکی از دلایل حضورشان