ماشین آلات کشاورزی
تمدید زمان بخشودگی جرایم بیمه نامه موتور سیکلت و ماشین آلات کشاورزی

تمدید زمان بخشودگی جرایم بیمه نامه موتور سیکلت و ماشین آلات کشاورزی

به گزارش اول فارس ، صندوق تامین خسارت‌های بدنی با رویکرد حمایت از اقشار آسیب پذیر و پشتیبانی از صنعت بیمه کشور طرح بخشودگی جرایم بیمه نامه موتور سیکلت و ماشین آلات کشاورزی را با همکاری صنعت بیمه در دوره زمانی نیمه مرداد تا پایان شهریور سال جاری و به منظور توسعه فرهنگ بیمه اجرایی کرده
ادعای فساد در شبکه توزیع دولتی ماشین آلات کشاورزی در استانها

ادعای فساد در شبکه توزیع دولتی ماشین آلات کشاورزی در استانها

تسنیم: رئیس انجمن تولید کنندگان ماشین آلات کشاورزی گفت: ماشین آلات کشاورزی سهمیه بندی و توزیع نامناسب در استان‌ها دارد. ترکیبی از دلالان بخش خصوصی و کارگزاران باعث ایجاد انحراف در بازار شده اند. حمیدرضا نامی رئیس انجمن تولید کنندگان ماشین آلات کشاورزی اظهار کرد: براساس نرخ تورم و افزایش هزینه‌های تولید، نرخ تمام شده