ماشین الکتریکی
بهترین خودروهای الکتریکی آمریکا در سال ۲۰۱۹ + تصاویر

بهترین خودروهای الکتریکی آمریکا در سال ۲۰۱۹ + تصاویر

 خودروهای الکتریکی نقش مهمی در کاهش میزان آلایندگی‌های مضر برای محیط زیست دارند و هر ساله تعدادی از بهترین مدل‌های این وسایل نقلیه معرفی می‌شود. به گزارش اول فارس ، با توجه به نقش پراهمیت و انکارناپذیر خودرو‌های پیشرفته الکتریکی در کاهش میزان آلایندگی تولید شده به وسیله اتومبیل‌های بنزینی و گازوئیلی، سازمان‌های ارزیابی و