ماشین در سر بالایی
علت گاز نخوردن ماشین در سربالایی چیست؟

علت گاز نخوردن ماشین در سربالایی چیست؟

احتمال گاز نخوردن ماشین در سربالایی نسبت به مناطق هموار بیشتر است. حتی اگر مشکل جدی برای ادامه مسیر وجود نداشته باشد، کاهش قدرت موتور را در مسیرهای سربالایی احساس خواهید کرد. ضعیف بودن پمپ بنزین، معیوب شدن فیلتر هوا، تمام شدن روغن موتور و غیر تمیز بودن سطح انژکتور از مواردی هستند که باعث