مالیات بر درآمد
مالیات بردرآمد فعالیت های اختلال زا در راه است
وزیر اقتصاد گفت:

مالیات بردرآمد فعالیت های اختلال زا در راه است

وزیر اقتصاد با بیان اینکه این وزارتخانه در حال تدوین لایحه مالیات بردرآمد فعالیت های اختلال زا است گفت: درآمدهای نجومی بادآورده براساس این لایحه مشمول پرداخت مالیات می شوند. به گزارش اول فارس ، در ماه های اخیر از پس رشد شدید تورم و افزایش قیمت تمامی کالاهای سرمایه گذاری در بازار، طرح های