مالیات مشاغل خودرویی
جزئیات مالیات مشاغل خودرویی در سال ۹۸

جزئیات مالیات مشاغل خودرویی در سال ۹۸

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه صاحبان مشاغل خودرویی تکلیفی به تسلیم اظهارنامه مالیاتی ندارند، گفت: مالیات عملکرد سال ۹۸ این مودیان، به روال سال‌های گذشته به صورت مقطوع تعیین می‌شود. به گزارش اول فارس ، امید علی پارسا با صدور دستورالعملی اعلام کرد: بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده