ماندگاران تاریخ ما
بیوگرافی و داستان زندگی کوروش بزرگ (۵۲۹-۵۷۶ پیش از میلاد)

بیوگرافی و داستان زندگی کوروش بزرگ (۵۲۹-۵۷۶ پیش از میلاد)

کوروش بزرگ (۵۷۶-۵۲۹ پیش از میلاد)، معروف به کوروش دوم نخستین شاه و بنیان‌گذار امپراطوری هخامنشی است.بنیان‌گذار و نخستین شاه شاهنشاهی هخامنشی بود که به مدت ۳۰ سال بر نواحی گسترده‌ای از آسیا حکومت می‌کرد. ماندگاران تاریخ ما: شاه پارسی، به‌خاطر بخشندگی‌، بنیان گذاشتن حقوق بشر، پایه‌گذاری نخستین امپراتوری چند ملیتی و بزرگ جهان، آزاد کردن برده‌ها و