مانی خوشبین
راز ثروت نجومی زباله‌گرد میلیاردر افسانه‌ای ایرانی چه بود؟

راز ثروت نجومی زباله‌گرد میلیاردر افسانه‌ای ایرانی چه بود؟

مانی خوشبین میلیاردر افسانه‌ای ایرانی درباره راز ثروتمند شدن خودش گفت.   مانی خوشبین میلیونر خودساخته ایرانی در آمریکا زندگی می‌کند. او با چالش‌ها و سختی‌های بسیاری در مسیر موفقیت خود روبرو شده و حتی در برهه ای از زندگی‌اش، بیچارگی و بدبختی را قدرتمندترین انگیزه خود می‌دانسته اما هیچوقت ناامید و تسلیم سختی ها