ماهی فروشان شیراز
ماهی فروشان هنوز از دروازه کازرون شیراز نرفته اند/شورای شهر باز هم اولتماتوم داد

ماهی فروشان هنوز از دروازه کازرون شیراز نرفته اند/شورای شهر باز هم اولتماتوم داد

در یکصد و شصت و پنجمین جلسه کمیسیون سلامت ،محیط زیست و خدمات شورای اسلامی شهر شیراز بر ساماندهی محور دروازه کازرون و تعیین تکلیف نهایی انتقال صنوف به بازار پروتئین تاکید شد. به گزارش اول فارس ، رئیس کمیسیون سلامت ،محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز با بیان اینکه محور دروازه