متقاضیان تابعیت آلمانی
برنامه آلمان برای تسهیل اعطای تابعیت به خارجی‌ها

برنامه آلمان برای تسهیل اعطای تابعیت به خارجی‌ها

به گزارش گروه بین الملل اول فارس، بسیاری از وزرای هم‌پیوندی اجتماعی (انتگراسیون) ایالت‌های آلمان از تسهیل اعطای تابعیت به خارجی‌ها حمایت کرده‌اند. آن‌ها خواستار آن شده‌اند که روند دریافت تابعیت از این پس برای کودکانی که والدین خارجی دارند ولی در آلمان متولد شده‌اند راحت‌تر بشود. به این نحو که دریافت تابعیت برای آن‌ها