متن های عاشقانه پاییز
متن ، جملات زیبا و اس ام اس عاشقانه در باره پاییز

متن ، جملات زیبا و اس ام اس عاشقانه در باره پاییز

حافظ  ازباد خزان در چمن دهر مرنج  فکر معقول بفرما گل بی خار کجاست ؟ پائیزی دیگر از راه فرا رسیده است . بار دیگر دفتر ایام ورق خورد و چهره طبیعت دگر گون شد و فصلی با رنگهای گوناگون  جلوه گر گردیده است   فصل   پاییز، بهترین تصاویر هنری را پیش روی یک هنرمند و