متن پیامک های ارسالی
پرونده مردی که به ۴ فقره تجاوز متهم است

پرونده مردی که به ۴ فقره تجاوز متهم است

این پرونده سال ۹۴ با شکایت زنی جوان تشکیل و این زن مدعی شد متهم که مازیار نام دارد، به او تعرض کرده است، سپس عکس و فیلم او را برای خانواده‌اش ارسال کرده تا اخاذی کند. شکات مرد جوانی که مدعی‌اند او آنها را به خانه‌باغی کشانده و مورد آزار قرار داده ‌است، درحالی