مجازات رابطه نامشروع زن شوهردار
چگونه جرم زنای زن و مردی را ثابت کنیم؟ مجازات رابطه نامشروع زن شوهردار

چگونه جرم زنای زن و مردی را ثابت کنیم؟ مجازات رابطه نامشروع زن شوهردار

زنا، یکی از جرائم مستوجب حد است. یعنی از جمله جرایمی بوده که قانون‌گذار، با توجه به قواعد شرعی، آن را جرم‌انگاری کرده و مجازات آن را نیز از کتاب آسمانی و منابع فقهی گرفته است. نحوه اثبات کردن جرم زنا از مسائل مهمی است که در قانون به آن اشاره شده است. جرم زنا،