مجلس نمایندگان
نانسی پلوسی: جمهوریخواهان به این نمایش سیرک پایان دهند

نانسی پلوسی: جمهوریخواهان به این نمایش سیرک پایان دهند

 نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از جمهوریخواهان خواست تا نمایش سیرک را تمام کنند و به تلاش در راستای مسائل مهم برای مردم آمریکا بپردازند. به گزارش  اول فارس به نقل از پایگاه یاهو نیوز، پلوسی در جریان یک کنفرانس خبری در ساختمان کنگره آمریکا گفت: بسیار مایه تاسف است جمهوریخواهان تصمیم گرفته اند