مجمع دانشجویی آرمان دانشگاه شیراز
توضیحات محیط زیست فارس در مورد ” معدن گچ گاوکشک در منطقه حفاظت شده ارژن-پریشان ” وجاهت قانونی ندارد

توضیحات محیط زیست فارس در مورد ” معدن گچ گاوکشک در منطقه حفاظت شده ارژن-پریشان ” وجاهت قانونی ندارد

عضو شورای مرکزی مجمع دانشجویی آرمان دانشگاه شیراز با اشاره به جوابیه روابط عمومی محیط زیست فارس درباره حواشی منطقه حفاظت شده ارژن-پریشان گفت: این توجیهات وجاهت قانونی ندارد. فهیمه نیکخو، عضو شورای مرکزی مجمع دانشجویی آرمان دانشگاه شیراز با اشاره به جوابیه روابط عمومی محیط زیست استان فارس درباره حواشی منطقه حفاظت شده ارژن-پریشان
نظر محیط زیست فارس در باره “معدن سنگ گچ ” حاشیه ساز در منطقه حفاظت شده ارژن و پریشان
درپی اعتراضات مجمع دانشجویی آرمان دانشگاه شیراز

نظر محیط زیست فارس در باره “معدن سنگ گچ ” حاشیه ساز در منطقه حفاظت شده ارژن و پریشان

 بدنبال خواست مجمع دانشجویی آرمان دانشگاه شیراز طی نامه‌ای از دادستان کازرون مبنی بر رسیدگی و ابطال مجوز معدن گچ در منطقه حفاظت شده ارژن و پریشان ، روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست فارس در توضیحاتی عنوان کرد: محدوده فعالیت معادن یاد شده کاهش یافته و معدن داران مکلف به رعایت ضوابط شده