محاسبه مالیات
جزئیات محاسبه و اخذ مالیات از کارتخوان اصناف و مشاغل

جزئیات محاسبه و اخذ مالیات از کارتخوان اصناف و مشاغل

مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی گفت: کلیه مبالغ واریزی به دستگاه‌های کارتخوان اصناف، ملاک عمل سازمان امور مالیاتی در محاسبه مالیات مقطوع است. البته، اگر پول به حساب متصل به کارتخوان اصناف واریز شده باشد، در محاسبه مالیات آن‌ها لحاظ نشده است. ایسنا: شاهین مستوفی با اعلام این مطلب اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی از