محاسبه
نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی با کارمندان و کارگران با بیش از ۳۵ سال خدمت

نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی با کارمندان و کارگران با بیش از ۳۵ سال خدمت

معاون بازنشستگی اداره کل مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی درباره نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی در تامین اجتماعی برای بیمه‌شدگانی با سنوات بالاتر از ۳۵ سال توضیح داد. ایسنا: حسینعلی میرزایی در پاسخ به این سوال که «چرا مستمری بازنشستگی افرادی که بیش از ۳۵ سال خدمت می‌کنند تنها تا ۳۵ روز حقوق محاسبه و پرداخت می‌شود؟»