محدودیت تردد بین استانی - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • جزئیات دریافت مجوز سفر با خودروی پلاک غیربومی

    جزئیات دریافت مجوز سفر با خودروی پلاک غیربومی

    با توجه به محدودیت تردد بین استانی لازم است هر خودرویی که با پلاک غیربومی می خواهد به شهری وارد ود مجوز سفر داشته باشد تا جریمه کرونایی شامل حالش نشود. برای دریافت مجوز سفر چه مدارکی لازم است را در ادامه خبر راهبرد معاصر بخوانید.