محلات اصفهان
متوسط اجاره خانه در محلات مختلف اصفهان چقدر است؟

متوسط اجاره خانه در محلات مختلف اصفهان چقدر است؟

با بررسی فایل‌های آگهی شده مسکن در سایت‌های ملکی، لیستی از متوسط اجاره خانه در برخی از محلات اصفهان به دست آمده است. بر اساس آگهی‌های ثبت شده از اجاره خانه در اصفهان، فهرستی از متوسط قیمت اجاره آپارتمان در برخی از محلات اصفهان در یک سال گذشته (آذر ۹۹ – ۱۴۰۰) به دست آمده