محمدحسین غلامی
نام کارمند بانک ملت در استان فارس جاودانه شد

نام کارمند بانک ملت در استان فارس جاودانه شد

به گزارش اول فارس ، در پی درگذشت محمدحسین غلامی بانکدار شعبه بلوار مدرس شیراز که در اثر سکته مغزی جان به جان آفرین تقدیم کرد، خانواده وی با اعلام رضایت و تکمیل فرم اهدای عضو، نام او را در جمع نیکمردان این سرزمین به ثبت رساندند. بر اساس این گزارش، قلب، کبد، چشم ها،