محمدعلی نیکبخت
مدیرعامل تعاون روستایی گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت جهاد کشاورزی شد

مدیرعامل تعاون روستایی گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت جهاد کشاورزی شد

معاون پارلمانی رئیس جمهور از معرفی «محمد علی نیکبخت» به عنوان گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت جهاد کشاورزی خبر داد. به گزارش اول فارس ، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور  از معرفی محمد علی نیکبخت به عنوان گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت جهاد کشاورزی خبر داد و گفت: آیت‌الله رئیسی در نامه‌ای به