محمد بافر قالیباف
تصاویر تازه ای از نشستن قالیباف بر صندلی ریاست مجلس

تصاویر تازه ای از نشستن قالیباف بر صندلی ریاست مجلس

جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با دستور کار انتخاب هیئت رئیسه قوه مقننه آغاز و محمد باقر قالیباف منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم از مجموع ۲۶۷ رای ماخوذه، با تعداد ۲۳۰رای به عنوان رئیس مجلس یازدهم انتخاب شد. به گزارش اول فارس، برای تصدی این پست علاوه بر قالیباف، فریدون عباسی و مصطفی