محمد رضایی
مدیرکل جدید امورسیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری فارس منصوب شد

مدیرکل جدید امورسیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری فارس منصوب شد

دکتر ایمانیه در حکمی سرپرست دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری فارس را منصوب کرد. به گزارش اول فارس ، دکتر محمد هادی ایمانیه در حکمی، محمد رضایی را بعنوان سرپرست دفتر امورسیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری فارس منصوب کرد؛ در حکم استاندار فارس خطاب به محمد رضایی آمده است: بسمه تعالی