مخابرات فارس
تجمع کارکنان شرکتی مخابرات فارس در اعتراض به تبعیض و دستمزدهای پایین

تجمع کارکنان شرکتی مخابرات فارس در اعتراض به تبعیض و دستمزدهای پایین

ایلنا :روز ۳۰ مهرماه ، کارکنان شرکتی مخابرات فارس در اعتراض به تبعیض و نارضایتی شغلی تجمع کردند. بر اساس این گزارش ، کارکنان شرکتی مخابرات فارس، در اعتراض به  اجرا نشدن طرح طبقه‌بندی و ورود شرکت‌های پیمانکار محلی و بدون طرح، دست از کار کشیدند و با تجمع روبروی ساختمان ستاد مخابرات اعتراض خود