مخمل کوه
زیباترین کوه ایران را در این عکس ها ببینید

زیباترین کوه ایران را در این عکس ها ببینید

مخملکوه نام کوهی بلند در ارتفاعات شمال شرق خرم آباد است که به تنگ شبیخون نیز شهرت دارد. این کوه و تنگه‌ای که در دامنه آن قرار دارد، از نظر تاریخی اهمیت بسیاری داشته و اتفاقات تاریخی مهمی را به خود دیده‌اند. همچنین این منطقه از دیدگاه طبیعت بکر و آب و هوای مطلوب هم