مدرسه دخترانه
مسمومیت تعدادی از دانش آموزان یک مدرسه دخترانه‌ در کوهنجان فارس

مسمومیت تعدادی از دانش آموزان یک مدرسه دخترانه‌ در کوهنجان فارس

۴ دانش‌آموز مدرسه دخترانه‌ای در کوهنجان شهرستان سروستان به دلیل مسمومیت راهی بیمارستان این شهرستان شدند. به گزارش اول فارس، فرهادی رئیس آموزش و پرورش شهرستان سروستان گفت: ظهر امروز ۱۲ نفر از دانش آموزان مدرسه استقلال شهر کوهنجان پس از استشمام بوی نامطبوع احساس سردرد و حالت تهوع و سرگیجه داشتند که ۴ نفر از