مدل خوابیدن
طرز صحیح خوابیدن که برای حفظ سلامت مهره های کمر باید بدانید

طرز صحیح خوابیدن که برای حفظ سلامت مهره های کمر باید بدانید

بسیاری از ما یک وضعیت خوابیدن داریم که مورد علاقه مان است؛ به عبارت دیگر، اگر به آن شکل بخواهیم احساس راحتی بیشتری داریم. در این مطلب به شما خواهیم گفت که بهترین روش خوابیدن چیست و خوابیدن در چه وضعیتی برای شما سالم تر است. ما به طور متوسط، حدود یک سوم از زندگی