مدیران موفق
ده ویژگی بهترین رئیس‌های دنیا از نگاه google

ده ویژگی بهترین رئیس‌های دنیا از نگاه google

اگر شرکت شما دارای رئیس و مدیران رده بالای دارای ویژگی‌های رهبری و مدیریت تیم باشند؛ نه تنها شما شانس استخدام بهترین افراد را خواهید داشت؛ بلکه این افراد در کنار هم کار کرده و یک تیم از افراد بی‌نظیر می‌سازند. اول فارس | کسب وکار : یک شرکت می‌تواند تمام سرمایه، تمرکز و زمان خود