مراسم سیزده بدر
نکات ایمنی سیزده بدریِ آتش‌نشانی
سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری

نکات ایمنی سیزده بدریِ آتش‌نشانی

شهروندان باید شعاع پنج متری خود را از شاخه و برگ‌ها پاکسازی کنند چرا که ممکن است شاخه و برگ‌ها در اثر کوچک‌ترین حرارت و جرقه‌ای دچار آتش‌سوزی شوند