مرد زن دار
برقراری روابط عاشقانه با مردان متاهل؟!
آغازی بی حاصل برای یک جنگ اعصاب

برقراری روابط عاشقانه با مردان متاهل؟!

مشکلات واقعی دوست شدن با یک مرد متاهل چه می‌تواند باشد؟ این سوالی است که اگر فکر رابطه با یک مرد زن دار هم در سرتان است باید در قدم اول از خود بپرسید