مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس
روایت سعدی از خدا عاشقانه و شفاعت‌آمیز است
رئیس مرکز سعدی‌شناسی:

روایت سعدی از خدا عاشقانه و شفاعت‌آمیز است

 رئیس مرکز سعدی‌شناسی گفت: روایت سعدی از خدا لطیف، عاشقانه و شفاعت‌آمیز است.به گزارش اول فارس ، کوروش کمالی سروستانی دوشنبه شب در سیصد و پنجمین نشست بر خوان سعدی که در مرکز اسناد و کتابخانه ملی مرکز فارس برگزار شد، پیرامون توحید در اندیشه سعدی سخن گفت. مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس با