مرکز فساد
عاقبت وحشتناک مرد جوان هنگام فرار از خانه زن ماساژور

عاقبت وحشتناک مرد جوان هنگام فرار از خانه زن ماساژور

ساعت ۴:۲۲ بعداز ظهر ۱۵ بهمن سقوط مرگبار مرد جوانی از طبقه هشتم بالکن یک برج در خیابان جردن به بازپرس کشیک قتل پایتخت اعلام شد. به گزارش اول فارس،ساعت ۴:۲۲ بعداز ظهر ۱۵ بهمن سقوط مرگبار مرد جوانی از طبقه هشتم بالکن یک برج در خیابان جردن به بازپرس کشیک قتل پایتخت اعلام شد.